Định biên nhân sự với phần mềm Gold Hrm

Trong công tác hoạch định nhân sự tại mỗi công ty, việc theo dõi và xây dựng các kế hoạch định biên nhân sự được coi là yếu tố cốt lõi nhằm thực hiện các chính sách tuyển dụng. Hệ thống Gold Hrm phần mềm  được nhiều doanh nghiệp đánh giá là giải pháp tối ưu cho quá trình định biên nguồn nhân lực hiện nay.

Tại sao doanh nghiệp cần định biên nhân sự?

Công tác xây dựng định biên nhân sự trong mỗi tổ chức kinh doanh là việc theo dõi, thống kê tình hình tuyển dụng nhân sự thực tế so với kế hoạch định biên đề ra trước đó. Từ đó đưa ra những chính sách thu hút người lao động có năng lực sao cho đảm bảo yêu cầu nguồn lực có để phục vụ cho mục tiêu mà doanh nghiệp đã đề ra.


Định biên nhân sự trong doanh nghiệp

Trong việc xây dựng định biên nguồn nhân lực, mỗi công ty cần xác định yêu cầu về kiến thức, khả năng và năng lực của đội ngũ nhân sự để xác định các chế độ đãi ngộ làm tiêu chuẩn cho việc bố trí, phân công , giám sát và đánh giá kết quả lao động của nhân viên.

Hiện nay, tùy vào quy mô và quy trình hoạt động mà doanh nghiệp sẽ xây dựng các kế hoạch định biên khác nhau. Với quá trình này, doanh nghiệp có thể điều chỉnh tùy theo tính hình thực tế phát sinh.

Hướng dẫn xây dựng định biên nhân sự với phần mềm Gold Hrm

Để thực hiện xây dựng kế hoạch định biên nhân sự với phần mềm Gold Hrm, doanh nghiệp trước hết cần xác định được các bước trong quá trình định biên nguồn lực chung như:

Bước 1: Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực

Bước 2: Phân tích thực trạng nguồn lực

Bước 3: Đưa ra quyết định tăng hoặc giảm nguồn nhân sự doanh nghiệp

Bước 4: Xây dựng kế hoạch định biên

Bước 5: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch

Sau khi đã tìm hiểu và xác định được mục tiêu của các bước xây dựng định biên lao động trong doanh nghiệp, người dùng sẽ tiến hành xây dựng định biên trên phần mềm quản trị nhân sự Gold Hrm cho từng phòng ban.


Xây dựng định biên nhân sự trên phần mềm Gold Hrm

Quản lý thực hiện khai báo phòng ban, chức danh cần tuyển, giới hạn mức lương ứng với vị trí, quy định số giờ lao động và mô tả công việc ứng với từng vị trí. Để thuận tiện hơn cho người dùng, phần mềm của chúng tôi cho phép doanh nghiệp nhập dữ liệu định biên bằng excel thay vì nhập từng bản ghi gây mất thời gian.

Điều kiện để doanh nghiệp định biên nguồn lực hiệu quả

Đối với mỗi công ty

–        Cần xác định hướng chiến lược và mục tiêu phát triển rõ ràng

–        Có kế hoạch kinh doanh cụ thể ứng với nguồn ngân sách của doanh nghiệp

Đối với các phòng ban, vị trí

–        Xác định được hệ thống vị trí, nhiệm vụ và quyền hạn trong công việc

–        Xác định được tần suất nhiệm vụ và quy trình thực hiện công việc

–        Xác định, đánh giá được kết quả đầu ra ứng với các vị trí

–        Nắm rõ được mức độ ứng dụng tự động hóa trong thực thi công việc và hệ thống dữ liệu quản lý.

Hy vọng rằng với những thông tin chúng tôi đã chia sẻ, các doanh nghiệp sẽ có thêm cái nhìn tổng quát hơn về việc xây dựng định biên nhân sự trong nghiệp. Cũng như việc thiết lập định biên nguồn nhân sự trên phần mềm quản lý nhân sự chuyên sâu Gold Hrm.


Liên hệ

Để liên hệ với chúng tôi xin vui lòng lạc bằng các cách sau

Gửi mail

  • Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Văn phòng


  • Liền kề L4.08 GoldSilk Complex 430 Cầu Am – Vạn Phúc – Hà Đông – Hà Nội

  • Hotline: 0.888.789.333

  • nhansuvang.net@gmail.com

  • Từ: thứ 2 đến thứ 6
    Sáng: 08h – 12h ; Chiều: 13h – 17h
    Thứ 7: 08h – 12h