Lương động: cơ chế mới trong việc điều chỉnh lương của doanh nghiệp

Biến động nhân sự hay việc hình thành một bộ phận mới trong doanh nghiệp kéo theo việc hình thành một thang bậc lương mới. Nhằm hạn chế những rủi ro khi thiết lập cơ chế lương mới, lương động được hình thành như một giải pháp tối ưu nhất cho bài toán lương của mỗi doanh nghiệp.

Khó khăn trong công tác tính lương khi có sự biến động nhân sự tại doanh nghiệp

Việc doanh nghiệp hình thành thêm bộ phận mới nhằm phục vụ mục đích kinh doanh và hoạt động phát triển của mình. Sẽ khiến cho quá trình quy hoạch và định tính lại mức lương cho nhân viên trở nên khó khăn hơn khi sử  dụng các công cụ tính truyền thống. Thông qua excel hay việc tính toán bằng tay trên giấy và lưu trữ thành các hồ sơ.

Quá trình này có thể khiến doanh nghiệp gặp rủi ro khi việc tính và lên công thức lương dựa vào các tiêu chí bị sai. Gây thiệt hại lớn tới kinh tế của doanh nghiệp. Nhằm khắc phục những vấn đề trên phần mềm đã được đưa vào để hỗ trợ việc tính công và trả lương cho nhân viên. Tuy nhiên khi có cơ chế lương mới, không phải phần mềm nào cũng hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác thay đổi bài toán lương để hình thành cơ chế mới dựa trên những thông tin có sẵn.


Hạn chế tính lương bằng excel khi dữ liệu lớn

Việc thay đổi lương trên phần mềm đôi khi sẽ khiến tổ chức phải mất 1 khoản phí lớn để các nhà phát triển xây dựng lại cơ chế mới. Và phải được áp dụng thử nghiệm trước khi đưa vào chạy thực tế để khắc phục những sai sót khi sửa đổi phần mềm. Quá trình này gây tiêu tốn thời gian, chi phí và nguồn lực rất lớn.

Gold Hrm phần mềm tối ưu cho giải pháp lương động

Được phát triển nhằm khắc phục những tồn tại và hạn chế của việc tính lương bằng tay, công cụ excel hay phần mềm khác. Hệ thống quản lý nhân sự Gold Hrm được coi như giải pháp tối ưu hóa cho việc tính lương của doanh nghiệp theo cơ chế lương động.

Phần mềm của chúng tôi được xây dựng nhằm tự động hóa trong quá trình:

+ Phân tích và nhận tham số.

+ Hỗ trợ song song nhiều bảng lương khác nhau.

+ Hỗ trợ tiêu đề bảng lương nhiều cấp

+ Thiết lập bảng lương động theo công thức excel

+ Xuất bảng lương gộp theo phòng ban

+ Hỗ trợ cột nhập liệu trên bảng lương và xem chi tiết tính toán từng giá trị

Theo dõi báo cáo lương động

Doanh nghiệp khi sử dụng phần mềm Gold Hrm có thể theo dõi lại toàn bộ dữ liệu lương động của nhân viên tại các báo cáo lương. Chúng tôi hỗ trợ người dùng theo dõi theo từng bảng lương động. Hỗ trợ theo dõi quy trình lương theo từng tháng, kỳ hoặc theo các năm.

Một ưu điểm nổi bật của phần mềm là việc cho phép người dùng thao tác tích chọn nội dung để thay đổi dữ liệu trên báo cáo khi cần thiết hoặc có sai sót trong quá trình tính toán. Bên cạnh đó, hệ thống còn tạo được tính chủ động với người dùng khi tự động thay đổi kích thước bảng lương. Xuất báo cáo theo cơ chế động.

Phần mềm Gold Hrm giải pháp tối ưu hóa cho việc tính và trả lương cho nhân viên khi có sự biến động nhân sự hoặc phòng ban mới tại doanh nghiệp. Hỗ trợ các công ty nâng cao tính chủ động trong việc xây dựng bảng lương động cho nhân viên.


Liên hệ

Để liên hệ với chúng tôi xin vui lòng lạc bằng các cách sau

Gửi mail

  • Vui lòng điền đầy đủ thông tin

Văn phòng


  • Liền kề L4.08 GoldSilk Complex 430 Cầu Am – Vạn Phúc – Hà Đông – Hà Nội

  • Hotline: 0.888.789.333

  • nhansuvang.net@gmail.com

  • Từ: thứ 2 đến thứ 6
    Sáng: 08h – 12h ; Chiều: 13h – 17h
    Thứ 7: 08h – 12h